ثبت نام در سیستم

رایانامه (آدرس ایمیل)  *  این آدرس بعنوان نام کاربری شما نیز استفاده می شود.
This address will be used as your user name for further correspondence
کلمه عبور  *  کلمه عبور باید حداقل 6 حرف، ترکیبی از حروف و اعداد باشد.
Password should be at least 6 alpha-numeric letters
کلمه عبور را دوباره وارد کنید  *
نام و نام خانوادگی  *
کدملی  * لطفاً بصورت عددی و بدون فاصله و خط تیره وارد نمائید.
Please enter without any space or dash line
شماره همراه  * مثلاً : 091212345678
example : 091212345678
شماره ثابت مثلاً : 02112345678
example : 02112345678
تصویر پرسنلی
نام فایل  
کشور
شهر
آدرس
کدپستی
شغل
محل کار
تصویر کارت شناسایی شغلی
نام فایل  
رتبه علمی
عنوان آخرین مدرک تحصیلی
تصویر آخرین مدرک پرسنلی
نام فایل  
دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی
آیا اکنون با دانشگاهی همکاری دارید؟
دانشگاه همکار
آدرس تارنمای شخصی آدرس تارنمای شما یا صفحه شخصی شما در شبکه های اجتماعی
Your web page or address in any social media e.g. facebook, linkedin, etc.
اهم تخصص ها
اهم سوابق
Cv
نام فایل  
فایل رزومه در یکی از قالب های PDF ، Doc(x) ، Xls(x)
Your CV in word or pdf
تمایل برای داوری   آیا برای داوری مقالات تمایل دارید.
Are you willing to be a reviewer?
محورهای داوری
 مهندسی سازه مهندسی زلزله مهندسی محیط‌زیست مهندسی آب مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی مهندسی ژئوتکنیک مهندسی روسازی و راه مهندسی حمل‌ونقل مهندسی و مدیریت ساخت مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک
  زمینه های تخصصی که تمایل و توان داوری در آن ها دارید
Select your reviewing domain