خبر شماره ۱۷، اعلام برنامه زمان‌بندی ارائه مقالات:

به‌آگاهی تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان محترم می‌رساند، برنامه کامل زمان‌بندی ارائه مقالات (شفاهی - پوستری) بر روی تارنما قرار گرفته است.

 دبیرخانه دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

پرینت