خبر شماره ۱۵، آغاز ثبت‌نام باتاخیر در کنگره:

به‌آگاهی تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان محترم می‌رساند، از تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ تخفیف تعرفه‌ها به پایان رسیده و پرداخت شما جهت ثبت‌نام شرکت در کنگره باید بر اساس جدول تعرفه‌های موجود در تارنمای کنگره باشد.

لازم به توضیح است، اصلاعات موردنیاز در بخش هزینه‌ها و قوانین ثبت‌نام تارنمای کنگره آورده‌شده و آخرین مهلت ثبت‌نام باتاخیر، تا ۱۸ فروردین ۱۳۹6 می‌باشد.

 

دبیرخانه دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

پرینت