خبر شماره ۱۴، شیوه‌نامه ارائه مقالات شفاهی و پوستری:

به استحضار کلیه نویسندگان محترم مقاله‌ها (شفاهی - پوستری) که قصد شرکت در دهمین کنگره ملی مهندسی عمران را دارند می‌رساند، شیوه‌نامه ارائه مقالات در تارنمای کنگره (منوی ثبت‌نام، مقالات و داوری‌ها - شیوه‌نامه ارائه مقالات) قرار گرفته است.

لطفاً براساس اطلاعات موجود، مقاله خود آماده نمائید.

 

 دبیرخانه دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

پرینت