خبر شماره 12، چاپ مقالات برتر در نشریه علمی - پژوهشی عمران شریف:

به‌آگاهی تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان محترم می‌رساند، بنا بر توافق با نشریه علمی - پژوهشی عمران شریف، مقالات برگزیده دهمین کنگره ملی در شماره ویژه نشریه علمی - پژوهشی عمران شریف چاپ خواهد شد.

 دبیرخانه دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

پرینت