خبر شماره 10، قوانین مهم در خصوص ارسال مقالات :

به‌آگاهی مولفان محترم مقالات می‌رساند، رعایت قوانین ذیل برای کلیه نویسندگان ضروری می‌باشد:

۱. براساس مصوبه هیات محترم امنای کنگره‌های مهندسی عمران، امکان ارسال مقاله کامل برای کلیه افرادی که در زمان مقرر موفق به ارسال چکیده مقاله نشده‌اند و یا چکیده مقاله آنها مورد پذیرش کمیته علمی کنگره قرار نگرفته است، امکان‌پذیر است؛

۲. براساس مصوبه هیات محترم امنای کنگره‌های مهندسی عمران، پرداخت مبلغ 4۰۰/۰۰۰ ریال (چهل هزار تومان) به همراه ارسال اصل مقاله به حساب دهمین کنگره ملی مهندسی عمران الزامیست. شایان ذکر است، نویسندگان محترمی که مقالات آنان مورد پذیرش نهایی قرار بگیرد، این مبلغ از مبلغ ثبت‌نام نهایی کسر می‌شود و در صورت عدم پذیرش نهایی مبلغ فوق برگشت‌پذیر نمی‌باشد؛

۳. تمام نویسندگان مقاله، تنها می‌توانند تا سقف سه مقاله فارسی (پذیرفته‌شده) بفرستند و در مجموع تعداد مقالات فارسی و انگلیسی (پذیرفته‌شده) حداکثر شش مقاله می‌باشد؛

۴. همه مقاله‌های فرستاده‌شده توسط دانشجویان نویسنده، درصورتی به مرحله داوری سپرده خواهد شد که حداقل نام یک عضو هیئت‌علمی در فهرست نویسندگان مقاله درج شده باشد؛

۵. چنانچه مقالات ارسالی از نگارندگان شاغل در صنعت یا ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی باشد، با ذکر نام دستگاه ذیربط و بدون‌نیاز به مشارکت اعضای هیئت علمی نسبت به ارسال اصل مقالات خود اقدام نمائید؛

۶. به‌ازای هر مقاله پذیرفته‌شده، باید دست‌کم یکی از نویسندگان ثبت‌نام انجام دهد؛

۷. درصورتی‌ که نویسنده، بیش از یک مقاله پذیرفته‌شده داشته باشد، باید به‌ازای هر مقالۀ اضافی پذیرفته‌شده، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد هزار تومان) بابت هزینه ثبت‌نام مقاله دوم تا پنجم بپردازد؛

۸. ملاک تعیین میزان هزینهپرداختی، تاریخ واریز وجه و تکمیل فرم ثبت‌نام شرکت در کنگره می‌باشد؛

۹. ضروری است تمامی نویسندگان مقاله‌ها، پیش از تاریخ2 بهمن ۱۳۹5 ثبت‌نام کنند. در غیراین‌صورت، مقاله آن‌ها از برنامه کنگره خارج می‌شود.

دبیرخانه دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

پرینت