خبر شماره 9، پرداخت هزینه پردازش اولیه مقالات :

 
به‌آگاهی تمامی مولفان محترم مقالات می‌رساند، براساس هیات محترم امنای کنگره‌های مهندسی عمران، به ازای هر مقاله مبلغ 4۰۰/۰۰۰ ریال (چهل هزار تومان) از کاربران (بابت پردازش اولیه) دریافت می‌شود، پرداخت این مبلغ توسط مولفان محترم برای ارسال مقاله به مرحله داوری ضروری می‌باشد.

چنانچه مقاله(های) ارسالی توسط نویسندگان مورد پذیرش (Accept) کمیتۀ علمی کنگره قرارگرفت، این مبلغ از مبلغ پرداخت نهایی ثبت‌نام ایشان کسر خواهد شد، در غیراینصورت برگشت مبلغ فوق امکان‌پذیر نمی‌باشد.

دبیرخانه دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

پرینت