خبر شماره ۸، اعلام نتایج داوری خلاصه مقالات :

به‌آگاهی تمامی مولفان محترم مقالات می‌رساند، داوری چکیده مقاله‌ها انجام پذیرفته است. مولفان محترم می‌توانند با مراجعه به "ورود به سیستم مقالات و داوری" از طریق گزینه مقالات من، از نتایج مقاله(ها) در پرونده مقاله خود، نتیجه داوری چکیده مقاله را مشاهده نمایند.

افرادی که چکیده مقاله آنها مورد پذیرش کمیته علمی کنگره قرارگرفته است، می‌توانند نسبت به ارسال مقاله کامل خود با توجه به قالب مقاله‌ها تا تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۵ اقدام نمایند.

شایان ذکر است نتایج داوری به رایانامه نویسنده مسئول نیز ارسال شده است.

 

دبیرخانه دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

پرینت