خبر شماره ۷، اتمام مهلت ارسال چکیده مقالات :

به‌آگاهی تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان محترم می‌رساند، مهلت ارسال چکیده مقالات به دهمین کنگره ملی مهندسی عمران به‌پایان رسیده است.

دبیرخانه دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

پرینت