خبر شماره ۶، تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات :

به‌آگاهی تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان محترم می‌رساند، با توجه به استقبال زیاد پژوهشگران‏، مهلت ارسال چکیده مقالات تاساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۵ تمدید شد.


شایان ذکر است با توجه به محدودیت‌های موجود، به هیچ‌وجه امکان تمدید مجدد زمان مذکور وجود نخواهد داشت.

 

 دبیرخانه دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

پرینت