خبر شماره ۳، ارسال مقالات براساس قالب‌های کنگره :

نویسندگان محترم، خواهشمندیم توجه فرماييد كه چکیده مقالات حتماً باید براساس الگوی چکیده مقالات (فارسی - انگلیسی) تنظيم و ارسال شود. 

 

دبیرخانه دهمین کنگره ملی مهندسی عمران

پرینت