هزینه‌ها و قوانین ثبت‌نام

  
table0hazineh

نکته‌های مهم :

۱. به‌ازای هر مقاله پذیرفته‌شده، باید یکی از نویسندگان مقاله ثبت‌نام را انجام دهد؛

۲. تعداد مقالات پذیرفته‌شده برای هر نویسنده در مجموع مقالات فارسی و انگلیسی (پذیرفته‌شده) حداکثر پنج مقاله می‌باشد؛

۳. ملاک تعیین میزان هزینه پرداختی، تاریخ واریز وجه می‌باشد؛

۴. درصورتی‌ که نویسنده، بیش از یک مقاله پذیرفته‌شده داشته باشد، باید به‌ازای هر مقاله اضافی پذیرفته‌شده، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه ثبت‌نام مقاله دوم تا پنجم بپردازد؛

۷. افرادی که مقاله‌ای در این کنگره نداشته و داوطلب حضور در کنگره و بهره‌مندی از برنامه‌ها و مزایای آن می‌باشند، می‌بایست به صورت ثبت‌نام آزاد (سایرین)، در کنگره ثبت‌نام نمایند؛

۸. ارائه اصل کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل معتبر برای دانشجویان در روزهای برگزاری کنگره الزامی است؛

۹. پس از پرداخت هزینه ثبت‌نام در کنگره، فرآیند ثبت‌نام قطعی می‌شود؛

۱۰. ضروری است برای هر مقاله پذیرفته‌شده حداقل یکی از نویسندگان، پیش از تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ثبت‌نام کنند. در غیراین‌صورت، مقاله آن‌ها از برنامه کنگره خارج می‌شود. 

مراحل ثبت‌نام در کنگره :

۱. تکمیل فرم ثبت‌نام شرکت در کنگره و مشخص‌ساختن نوع گروه شرکت‌کننده در صفحه شخصی؛

۲. پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت‌نام (قابل پرداخت با کلیه کارت‌های عضو شبکه شتاب).